Služby

V rámci psychoterapie s dětmi a dospívajícími pracuji nejčastěji s následující problematikou:

 • Vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, puberta,...)
 • Problémy ve vztazích s vrstevníky
 • Prožité trauma nebo stres
 • Problémy v rodine (rozvod, úmrtí)
 • Postižení dítěte nebo sourozence, nemoc jednoho z rodičů
 • Psychosomatické obtíže
 • Problémy ve školní oblasti (vztahové problémy, šikaná, adaptační potíže)
 • Potíže spojené s úzkostí, strachem, fobie, a reakce na stres
 • Výchovné otázky (téma hranic, motivace dětí, trestů, výchovných stylů, spolupráce rodičů na výchově...)

V rámci psychoterapie s dospělými pracuji nejčastěji s následující problematikou:

 • Fobické poruchy, úzkosti, obsedantně kompulzivní poruchy, panické stavy
 • Depresivní stavy
 • Pocit nízkého sebevědomí, pochybnosti o vlastní sebehodnotě
 • Potíže při kontaktu s okolím, rodinou, partnerem, kolegy
 • Potíže s vlastní sexualitou - přijetí sexuální orientace, coming out
 • Problémy s akulturací
 • Únava, stres a syndrom vyhoření
 • Psychická traumata