Můj přístup k terapii

Chápu, že rozhodnout se pro terapii není vždy snadné a vyžaduje značnou osobní sílu, obětavost a odvahu. Z tohoto důvodu na prvním místě je se s vámi seznámit a vytvořit důvěryhodný a bezpečný vztah, který považuji za nejdůležitější prvek úspěšné léčby. 

Vždy se snažím vytvořit neodsuzující prostředí, kde se budete cítit bezpečně mluvit o svých nejcitlivějších myšlenkách a pocitech. Můj terapeutický styl vychází z řady různých teoretických přístupů a proto ke každému klientovi přistupuji individuálně a snažím se pro každého najít řešení "šité na míru."

Společně vám pomůžu získat sebeuvědomění a rozšířit perspektivu, abyste mohli lépe porozumět svým symptomům a strategiím jak zvládat různé situace, které nám všem život přinese. Často se stává, že si osvojíme dovednosti zvládání, které nám pomohly překonat velký stres nebo trauma, ale pak pokračujeme v používání stejných technik, které se stanou nezdravými a maladaptivními. 

V terapii identifikujeme zdroj vašich současných problémů, lépe jim porozumíme, poznáme vaše současné nástroje zvládání a přidáme nové a zdravější. Pomůžeme Vám dosáhnout osobního růstu, posílit váš vnitřní pocit, zlepšit vztahy prostřednictvím lepších komunikačních dovedností a získat úlevu od symptomů

Děkuji vám, že mě považujete za svou potenciální psycholožku a těším se.