O mně

Jsem klinická psycholožka s více než 15 lety zkušeností v oblasti duševního zdraví. Vystudovala jsem magisterské a doktorské studium v klinické psychologii v U.S.A. na American School of Professional Psychology. Studium bylo zaměřené na integrativní přístup k terapii s psychoterapeutickým výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii (KBT), dynamické terapii, rogersovské terapii a psychodiagnostice.

V mé soukromé praxi poskytuji terapii dětem, adolescentům a dospělým, kteří se potýkají s řadou problémů jako například úzkosti, deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, poruchy osobnosti, problémy v mezilidských vztazích, zvládání stresu, problémů s akulturací, traumat a disociačních poruch.

Mám zvláštní zájem v otázkách týkajících se psychologie zdraví, zejména pokud jde o pomoc klientům a rodinným příslušníkům přizpůsobit se problémům s chronickým onemocněním. Mám zkušenosti s klienty z různých kulturních prostředí, etnik, sexuální orientace atd.